Elektroniczny Formularz Otwarcia Zlecenia (prowadzenie kampani Facebook dla PUPPY HAPE POLSKA)

PDFDrukuj

Cena podstawowa z VAT
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży 347,00 zł
Rabat
Podatek
Cena / kg:
Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONICZNY FORMULARZ OTWARCIA ZLECENIA Z DNIA 2017.07.20

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Potwierdzam otwarcie zlecenia i wszczęcie realizacji prac:

1. Prowadzenie kampanii social media, na profilu Facebooka Puppy Hape Polska z ilością wpisów 5 (pięć) w tygodniu oraz zamieszczaniem treści oraz grafik uzgodnionych tematycznie z p. Jackiem Zagrobelnym lub osobą przez niego wyznaczoną.

2. Promocja marki w serwisach tematycznych poprzez obsługę remarketingu dla celowej strony internetowej www.hape.com/pl

3. Strony ustalają strategię marki poprzez ustalenie porządku motywów oraz tematów na początku każdego miesiąca, będącego przedmiotem współpracy.


§2 KWESTIE TECHNICZNE

Na podstawie zaakceptowania EFOZ oraz wpłaty zostanie niezwłocznie:
1.Podjęta praca związana z optymalizacją profilu na Facebooku, po podaniu przez Klienta danych dostępowych do konta
oraz wskazaniu założeń. Jeśli tych danych Klient nie poda lub zmieni je na brak dostępu kampania social-media
z powodów błędów konfiguracyjnych może ulegać wahaniom, na co Sfera Biznesu nie będzie miała wpływu.
3. Podjęta praca związana z promocją profilu.
4..Po zaakceptowania niniejszej treści formularza otwarcia zlecenia zostanie wystawiony dokument sprzedażowy - e-faktura VAT.
Ustalono kwoty z poniższego harmonogramu, płatne w systemie przedpłaconym (realizacja promocji po wpłacie, w danym miesiącu) za:
→ Poprawną indeksację profilu.
→ Optymalizację pod kątem promocji.
→ Prowadzenie oraz promocję,  w celu pozyskania osób zaangażowanych w obycie z produktem.


§3 REALIZACJA PŁATNOŚCI

Płatność w umowie bezterminowej nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
-do dnia 31.07.2017r.. na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. 30 1460 1181 2025 9975 8235 0002 w kwocie 347zł brutto
-do dnia 31.08.2017r.. na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. 30 1460 1181 2025 9975 8235 0002 w kwocie 347zł brutto
...
-do dnia 31.07.2018r.. na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. 30 1460 1181 2025 9975 8235 0002 w kwocie 347zł brutto.


§4 DANE PODMIOTU I ELIMINANTY

Nr telefonu kontaktowego decydenta: 601555702 Jacek Zagrobelny
Nazwa domeny, którą mamy promować i prowadzić: http://facebook.com/PuppyHapePolska/
Nazwa Firmy: TOY Planet Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław NIP: 8961530341


Działalność zajmuje się: dystrybucją zabawek marki Hape.


§5 UREGULOWANIA PRAWNE

Elektroniczny dokument dzięki któremu Właściciel Działalności mógł zapoznać się z ustaleniami,
zgodnie z art. 61 Kodeksu Cywilnego jest równoznaczny z zawarciem obustronnej transakcji.
Zastrzegamy sobie prawo do promocji zgodnej z polskim prawem, dyrektywami UE
oraz wytycznymi wskazanymi przez Facebooka. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia promocji
ze względu na okresową zmianę algorytmów Facebooka (tzw. martwy okres), o czym informujemy niezwłocznie Klienta.§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Proszę o sprawdzenie poprawności danych i akceptację w/w formularza, zgodnie z procesem zakupowym.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej treści mają moc zapisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin dostępny
na stronie www.sfera-biznesu.pl/regulamin.pdf .


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami.
Marek Bednarek

Certyfikowany Audytor Organizacji Procesów Biznesowych - właściciel marki Sfera Biznesu